Image

Mențiuni legale

Înapoi la listă

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Ancom-Agro SRL și companiile afiliate.

Ancom-Agro SRL îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul sau structura acestui site în orice moment fără careva notificări prealabile.

Informaţia ce se conţine pe site are caracter informativ şi nu reprezintă o garanţie. Ancom-Agro SRL nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Persoanele care doresc să procure serviciile sau produsele Ancom-Agro SRL prezentate pe site, sunt rugate să contacteze una dintre subunitățile Ancom-Agro SRL pentru a se informa privind disponibilitatea serviciului sau produsului în cauză, cât şi privind condiţiile contractuale, prețurile şi tarifele aferente. Ancom-Agro SRL îşi rezervă dreptul ca accesul la produsele şi serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricţii pentru anumite persoane sau regiuni.

În cazul oferirii oricăror informaţii cu caracter personal prin intermediul site-ului www.verum.md, persoana îşi exprimă acordul expres pentru prelucrarea datelor şi informaţiilor personale de către Ancom-Agro SRL în vederea efectuării studiilor de piaţă sau a campaniilor promoţionale, realizării de către companie a operațiunilor de recrutare de personal, soluționarea de către bancă a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor primite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ancom-Agro SRL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile publice competente. Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Legii 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor Dumneavoastră dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de a face obiecţii, dreptul de a contesta. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugam să ne contactaţi prin intermediul secţiunii ”Contacte”.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Ancom-Agro SRL.

Icon
Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.